Клиент се шегува:

- Един Риба кон!

Колега:

- От свободно пасящ или от ферма?

Клиентът:

- От свободно пасящ, от щастлив!

Riba_Ton_big

Сандвичът Риба кон се прави от породист, свободнопасящ в океаните риба кон :D

(Малко преди затваряне на заведението и старта на фирменото парти в Тоусти. Подготвя се доставка за наш клиент.)

Колега 1 пита:

- Има ли нещо за пиене?

Колега 2:

- Май да.

(К. 1)- … ?

(К. 2)- ?

(К. 1)- Какво?

(К. 2) - Май домашна ракия.

Иван вади сандвич бомбичка от печката след препичане и извиква към човека, който ще я пълни със зеленчуци:

- Бомбата е готова!

В опашката от чакащи клиенти се чува глас:

- Аз си тръгвам!

 

Вера в Нощта на музеите, след като ни свърши хлябът и продължихме с тоустини и пици: 

- На инките им свършило мастилото, но това не означава, че е дошъл краят на света. На нас ни свърши хлябът, но това не означава, че затваряме!

Тео:

- Какъв хляб бихте искали за вашия сандвич?

Клиент:

– Все тая!

Тео:

- Значи може и без хляб?