Иван вади сандвич бомбичка от печката след препичане и извиква към човека, който ще я пълни със зеленчуци:

- Бомбата е готова!

В опашката от чакащи клиенти се чува глас:

- Аз си тръгвам!

comments powered by Disqus