Малко момиче се връща със сестра си в Тоусти, след като и двете са обядвали при нас. Молят ни да потърсим шината на детето в коша, където то, без да иска, я изхвърля. Единият ни колега се опитва да помогне и бърка сред салфетките, а другият намига:

- Харесало му на детето сандвичът и си изяло шината без да усети! И сега – в коша била!

comments powered by Disqus